ข่าวประชาสัมพันธ์

 

มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

 


 

 

 

ขอเรียนเชิญรวมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562

 

 

 

 


 

 

ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 

 


 

มหาวิทยาลัยในยุค 4.0

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

( ตัดมาเผยแพร่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ  E-document )

 

 

 

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษา ออนไลน์


เปิดรับสมัคร " มาตราฐานความรู้วิชาชีพครูของ คุรุสภา 9 มาตราฐาน "