ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยจัดงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย 

ชมภาพกิจกรรม