พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัย นำบุคลากร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561  ณ วัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว และวัดใหม่สิริกมลาวาส วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

ชมภาพกิจกรรม