ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 "ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวดผัดไทย"

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ผัดไทย" ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ชมภาพกิจกรรม