พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

ชมภาพกิจกรรม