แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ฉบับที่ 42 ปีที่ 12 เขียนโดย Super User 77
ฉบับที่ 41 ปีที่ 12 เขียนโดย Super User 58
ฉบับที่ 40 ปีที่ 12 เขียนโดย Super User 62
ฉบับที่ 39 ปีที่ 12 เขียนโดย Super User 64
ฉบับที่ 38 ปีที่ 12 เขียนโดย Super User 70
ฉบับที่ 37 ปีที่ 12 เขียนโดย Super User 68
ฉบับที่ 36 ปีที่ 12 เขียนโดย Super User 58
ฉบับที่ 35 ปีที่ 12 เขียนโดย Super User 69
ฉบับที่ 34 ปีที่ 12 เขียนโดย Super User 63
ฉบับที่ 33 ปีที่ 12 เขียนโดย Super User 60