แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ฉบับที่ 35 ปีที่ 13 เขียนโดย Super User 7
ฉบับที่ 34 ปีที่ 13 เขียนโดย Super User 20
ฉบับที่ 33 ปีที่ 13 เขียนโดย Super User 21
ฉบับที่ 32 ปีที่ 13 เขียนโดย Super User 25
ฉบับที่ 31 ปีที่ 13 เขียนโดย Super User 35
ฉบับที่ 30 ปีที่ 13 เขียนโดย Super User 72
ฉบับที่ 29 ปีที่ 13 เขียนโดย Super User 88
ฉบับที่ 28 ปีที่ 13 เขียนโดย Super User 99
ฉบับที่ 27 ปีที่ 13 เขียนโดย Super User 93
ฉบับที่ 26 ปีที่ 13 เขียนโดย Super User 101