ขอให้บัณฑิตตรวจสอบเลขที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

รายละเอียด : >>> Click <<<

หมายเหตุ : ขอให้บัณฑิตจดจำเลขที่นั่งบัณฑิตของตนเองเพื่อความสะดวกในการเข้าสู่ที่นั่งครับ