กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด : >>> Click <<<

 

หมายเหตุ : ขอให้บัณฑิตบริหารเวลาในการเดินทางและปฏิบัติตามแผนการจัดการจราจร / จุดรับ–ส่ง / จุดจอดรถ แก่ผู้มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อย่างเคร่งครัดด้วยครับ