คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 245 / 2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ลงวันที่ : 27 มีนาคม 2562

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<