คู่มือการฝึกซ้อม

ขั้นตอนและพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร : 

 จัดทำโดย :  ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 ขั้นตอนการฝึกซ้อมและพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :

Credit :  " Phayuharit ๚ะ๛ " www.youtube.com

 


โดยความร่วมมือระหว่าง : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม