ข่าวสารภายนอก

Display # 
Title Created Date
รับสมัครงาน บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป 27/08/2018
รับสมัครงาน 27/08/2018
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี 2561 10/08/2018
รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงาน 09/07/2018
รับสมัครพนักงาน 09/07/2018
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561 06/07/2018
สารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน) ประจำปี 2561 21/06/2018
ประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "ทำไมฉันจึงสนใจไปท่องเที่ยวที่มาเลเซีย" 17/06/2018
รับสมัครพนักงานฝ่ายขาย 17/06/2018
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 30/05/2018