ข่าวสารภายนอก

Display # 
Title Created Date
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี 2561 10/08/2018
รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงาน 09/07/2018
รับสมัครพนักงาน 09/07/2018
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561 06/07/2018
สารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน) ประจำปี 2561 21/06/2018
ประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "ทำไมฉันจึงสนใจไปท่องเที่ยวที่มาเลเซีย" 17/06/2018
รับสมัครพนักงานฝ่ายขาย 17/06/2018
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 30/05/2018
รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (YOUNG ARTISTS TALENT 4.0 #9) 09/11/2017
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งาน "Halloween" 24/10/2017