ภาพกิจกรรม

Display # 
Title Created Date
ภาพบรรยากาศกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เรื่อง การแต่งหน้าพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 18/06/2017
ภาพบรรยากาศงานสังสรรค์และคารวะอาจารย์ โดยศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมและวิทยาลัยครู จันทรเกษม ประจำปี 2559 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2559 18/06/2017
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ยับยั้งนักดื่มก่อนวัย ทำได้แค่...ไม่ขาย" โดย มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่ม แอลกอฮอล" หรือ มปอ และกรมสรรพสามิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการประชุมและฝึกอบรมฝ่ายเชิญปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง และกลุ่มภาคใต้ ประจำปี 2558 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการประชุมการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 18/06/2017
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2557 18/06/2017
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปี 2557 18/06/2017