ภาพกิจกรรม

Display # 
Title Created Date
ภาพบรรยากาศพิธีหล่อเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 03/07/2019
ภาพบรรยากาศพิธีถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 10/07/2019
ภาพบรรยากาศอบรมอาชีพ หลักสูตร การบิดลูกโป่งแฟนซี 06/05/2018
ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและศูนย์อาสาสมัคร 31/10/2017
ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา 31/10/2017
โครงการการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย" 24/10/2017
คณะศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา จากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 24/07/2017
ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 18/07/2017
ภาพบรรยากาศกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนและพิธีแห่เทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 07/07/2017
ภาพบรรยากาศงานวันครูและคารวะอาจารย์ ประจำปี 2560 18/06/2017