ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

Link : https://photos.app.goo.gl/o6ggZ7VJmEnmSMX67

Detail : ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พร้อมด้วย ผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากร และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า เข้านมัสการ พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง พร้อมถวายเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค ที่ได้รับบริจาคผ่านทางมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

Place : วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

Date : 27/09/2562

Photographer : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง