กิจกรรม เปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2019)

Link : https://photos.app.goo.gl/d92meSvTVSLUJYvr7

Detail : กิจกรรม เปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2019)

Place : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Date : 19/09/2562

Photographer : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง