กิจกรรม "มีงาน มีอาชีพ CRU2562 "

Link : https://photos.app.goo.gl/hTrqf5ixiNygJN3W6

Detail : กิจกรรม "มีงาน มีอาชีพ CRU2562 "

Place : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Date : 04/09/2562

Photographer : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง