พิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2562

Link : https://photos.app.goo.gl/hTrqf5ixiNygJN3W6

Detail : พิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2562

Place : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Date : 29/08/2562

Photographer : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง