ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Link : https://photos.app.goo.gl/VnvNpmyeEGjAjKLe6

Detail : ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Place : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Date : 22/07/2562

Photographer : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง