ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี 2562

Link : https://photos.app.goo.gl/5SjDUAVXqaa2fQAs8

Detail : ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี 2562

Place : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Date : 26/06/2562

Photographer : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง