ภาพบรรยากาศพิธีหล่อเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562

Link : https://photos.app.goo.gl/DJGzpr5LJxbUTFkTA

Detail : ภาพบรรยากาศพิธีหล่อเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562

Place : บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Date : 03/07/2562

Photographer : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง