ภาพบรรยากาศพิธีถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562

Link : https://photos.app.goo.gl/ViwCRoZC7frC2inb8

Detail : ภาพบรรยากาศพิธีถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562

Place : วัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว และวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม)

Date : 09/07/2562

Photographer : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง