ภาพบรรยากาศอบรมอาชีพ หลักสูตร การบิดลูกโป่งแฟนซี

Link : https://photos.app.goo.gl/c0AKRnmFjIwXpodC2

Detail : ภาพบรรยากาศอบรมอาชีพ หลักสูตร การบิดลูกโป่งแฟนซี            

Place : ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Date : 03/05/2561 - 04/05/2561

Photographer : Panurut Tunsut , Pummarin Ongsuk