ภาพกิจกรรม

Display # 
Title Created Date
ภาพบรรยากาศอบรมอาชีพ หลักสูตร การบิดลูกโป่งแฟนซี 06/05/2018
ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและศูนย์อาสาสมัคร 31/10/2017
ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา 31/10/2017
โครงการการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย" 24/10/2017
คณะศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา จากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 24/07/2017
ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 18/07/2017
ภาพบรรยากาศกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนและพิธีแห่เทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 07/07/2017
ภาพบรรยากาศงานวันครูและคารวะอาจารย์ ประจำปี 2560 18/06/2017
ภาพบรรยากาศโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักจัดหางาน กรุงเทพเขตพื้นที่ 2 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 18/06/2017
ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลกิจกรรมนักศึกษาเพชรจันทรา "คนดี ศรีจันทรา" ประจำปีการศึกษา 2558 18/06/2017