ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
เปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ประชุมลงนามกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต รายก่าและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 18/01/2018
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ และไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ภาคเรียนที่ 2/2560 17/01/2018
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษากองทุนฝึกหัดครูมัธยม-จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 09/01/2018
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม-จันทรเกษม 05/01/2018
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายเก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (คบ.) ภาคเรียนที่ 2/2560 13/12/2017
กองทุนฝึกหัดครูมัธยม-จันทรเกษม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 08/12/2017
กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 01/12/2017
กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต รายก่าและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 5) 30/11/2017
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 22/11/2017
ขอเชิญประชุมสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 30/10/2017