ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
รายชื่อนักศึกษาและลำดับที่ ผู้กู้รายเก่าชั้น ปีที่ 2 - 5 ลงนามค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 18 สิงหาคม 2561 17/08/2018
รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้กู้รายเก่า (ชั้นปี 2 - 5) ประเภทที่ 2 (กรอ.เดิม) 11/08/2018
รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้กู้รายเก่า (ชั้นปี 2 - 5) ประเภทที่ 1 11/08/2018
ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10/08/2018
ผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 (ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต) 01/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ผู้กู้รายเก่า ปี 2-5) 04/07/2018
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" 03/07/2018
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 17/06/2018
กำหนดการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 01/06/2018
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 01/06/2018