ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
ประกาศและกำหนดการ การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาและกิจกรรมดีเด่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 25/05/2017
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 25/05/2017
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2556 25/05/2017
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 25/05/2017
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 25/05/2017
กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556 25/05/2017
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 25/05/2017
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรชาวจันทรเกษมร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 21 "จันทรเกษมเกมส์" 25/05/2017