ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 07/11/2019
Best Frieds Forever EP01 "LET'S COOK" (VOCABULARY&EXPRESSIONS) 06/11/2019
ขอให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วม "โครงการอบรม และ สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ปี 2562" 30/10/2019
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 30/10/2019
การตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 15/10/2019
รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 09/10/2019
เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 09/10/2019
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 23/09/2019
ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี 13/09/2019
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทรายใหม่และรายเก่า กลุ่มที่ 2 02/09/2019