แจก E-STAMP จิตอาสา

แจก E-STAMP จิตอาสา กับกิจกรรม ดังนี้

*****************

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “เรียนเป็น คิดเป็น ทำเป็น ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

วัน เวลา สถานที่ : วันจันทร์ที่ 18 พ.ย.2562 เวลา 12.30 - 17.00 น.  ณ ห้องประชุมนวัตกรรม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

E-STAMP : 4  ชั่วโมง (ภายในมหาวิทยาลัย)

 


 

 ขอเชิญชวนนักศึกษา ช่วยงานเตรียมเอกสารสำหรับการออกแนะแนวการศึกษาต่อ

วัน เวลา สถานที่ : บัดนี้ – 22 พ.ย. 2562 ณ ชั้น 1 งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

E-STAMP : ตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง (ภายในมหาวิทยาลัย)