เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต