มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณด้านข้างศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี