เลขที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

วันที่ : 28/02/2561

เนื้อหา :

 >>> Cilck <<<

หมายเหตุ : ขอให้ว่าที่บัณฑิตจดจำเลขที่นั่งของตนเอง เพื่อความสะดวกในจุดรวมบัณฑิต เนื่องจากจะไม่มีบอร์ดติดประชาสัมพันธ์เหมือนวันฝึกซ้อม