ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
ขอเชิญประชุมสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 30/10/2017
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2560 18/10/2017
รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า กยศ. ผู้กู้กรอ.รายเก่าและรายใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 17/10/2017
รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ไม่ผ่านการอนุมัติ) 17/10/2017
รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่แบบยืนยันมีปัญหาสถานศึกษาไม่สามารถยืนยันและจัดส่งธนาคารได้ ภาคเรียนที่ 1/2560 11/10/2017
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 01/10/2017
รายชื่อผู้กู้รายเก่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 รอบ แก้ไขเอกสาร และรอบ 2 และลำดับที่รับเอกสาร ประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน 14/09/2017
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2560 12/09/2017
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2560 05/09/2017
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายเก่า ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบที่ 2) 05/09/2017