ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
เลขที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 28/02/2018
เลขที่นั่งบัณฑิต วันฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง 25 กุมภาพันธ์ 2561 24/02/2018
เลขที่นั่งบัณฑิต วันฝึกซ้อมใหญ่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 23/02/2018
บัญชีรายชื่อนักศึกษายื่นขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปี 2560 06/02/2018
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 02/02/2018
เปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ประชุมลงนามกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต รายก่าและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 18/01/2018
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ และไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ภาคเรียนที่ 2/2560 17/01/2018
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษากองทุนฝึกหัดครูมัธยม-จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 09/01/2018
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม-จันทรเกษม 05/01/2018
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายเก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (คบ.) ภาคเรียนที่ 2/2560 13/12/2017