ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
รายชื่อผู้กู้รายเก่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 รอบ แก้ไขเอกสาร และรอบ 2 และลำดับที่รับเอกสาร ประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน 14/09/2017
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2560 12/09/2017
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2560 05/09/2017
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายเก่า ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบที่ 2) 05/09/2017
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบแก้ไขเอกสาร) 04/09/2017
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านและไม่ผ่าน การพิจารณารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 30/08/2017
กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-5 ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้ขอกู้รายเก่า (รอบเก็บตก) ปีการศึกษา 2560 28/08/2017
รายชื่อผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบ 2) 22/08/2017
รายชื่อผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบ 2) 21/08/2017
ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคในเวลา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (รายปี) ประจำปีการศึกษา 2560 10/08/2017