ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2563

Display # 
Title Created Date
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 17/02/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 146 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา 2562 14/02/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 39 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมและประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562 27/01/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 30 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "เทา-เหลืองเกมส์" ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562 24/01/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 24/01/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 19 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup และ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2562 เพิ่มเติม 15/01/2020