ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2562

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 18 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 17/01/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 19 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 17/01/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา กองทุนฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2561 15/01/2019