ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2560

Display # 
Title Created Date
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15/11/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1275 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการบรรยายและนิทรรศการเพื่อการสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทยในวาระครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 16/10/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1267 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร 10/10/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1241 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อทุนการศึกษา 2560 02/10/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1124 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดวิดีทัศน์ เรื่อง ครูต้นแบบ 13/09/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการทำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 04/09/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพเข้าชั้นเรียน 30/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1024 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 24/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1004 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการให้บริการและจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 23/08/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 21/08/2017