ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2561

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1120 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 07/11/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1072 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปีการศึกษา 2561 07/11/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1047 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2561 22/10/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0999 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 08/10/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0990 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 02/10/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0989 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 "กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน" 02/10/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0852 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 05/09/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0801 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการบรรยาย พระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย และประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 16/08/2018
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 14/08/2018
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 0731 / 2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 01/08/2018