ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวนผู้เข้าร่วม
1

เปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2019) และ งานประกวดดาว-เดือน "กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน" ประจำปีการศึกษา 2562

19 กันยายน 2562
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 604
2

พิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2562

29 สิงหาคม 2562
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,394
3

รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ "รับน้องใหม่ หัวใจสร้างสรรค์" ประจำปีการศึกษา 2562

9 สิงหาคม 2562
เวลา 07:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 2,588
4

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

22 กรกฎาคม 2562
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,576
5

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

26 เมษายน 2562
เวลา 09:00:00
คณะวิทยาศาสตร์ 333
6

กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 17 "เทาเหลืองเกมส์"

27 มีนาคม 2562
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,064
7

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

19 มีนาคม 2562
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,586
8

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2561

8 พฤศจิกายน 2561
เวลา 15:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 2,161
9

เปิดโลกกิจกรรม และ ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

3 ตุลาคม 2561
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 761
10

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ"

23 สิงหาคม 2561
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,048
11

รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

17 สิงหาคม 2561
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 2,323
12

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

6 สิงหาคม 2561
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,688
13

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561

16 กรกฎาคม 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 30
14

ลงทะเบียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"

12 กรกฎาคม 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 660
15

กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 16 "เทาเหลืองเกมส์"

30 เมษายน 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 240
16

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

26 เมษายน 2561
เวลา 09:00:00
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 350
17

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

23 เมษายน 2561
เวลา 09:00:00
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 202
18

เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560

9 เมษายน 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 338
19

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

27 มีนาคม 2561
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,435
20

พิธีไหว้ครู "ประณตน้อมสักการะ ศิษย์คารวะมุทิตาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2560

21 กันยายน 2560
เวลา 08:00:00
องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 1,376
21

กิจกรรมสานสัมพันธ์จันทรา ปีการศึกษา 2560 "ลูกจันทรา ต้อนรับน้องใหม่ ถวายอาลัย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"

16 สิงหาคม 2560
เวลา 08:00:00
องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 2,324
22

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

30 มีนาคม 2560
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 882
23

การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่ 15 "แคฝรั่ง เกมส์ 2016"

20 มีนาคม 2560
เวลา 08:30:00
องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 917
24

งานพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีการศึกษา 2559

16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 14:00:00
องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 1,283
25

งานพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีการศึกษา 2559 (ซ้อมใหญ่)

15 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 15:30:00
องค์การนักศึษา กองพัฒนานักศึกษา 821