ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวนผู้เข้าร่วม
1

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา 2562

14 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 15:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 901
2

กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 18 "เทาเหลืองเกมส์"

24 มกราคม 2563
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 198
3

เปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2019) และ งานประกวดดาว-เดือน "กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน" ประจำปีการศึกษา 2562

19 กันยายน 2562
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 604
4

พิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2562

29 สิงหาคม 2562
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,394
5

รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ "รับน้องใหม่ หัวใจสร้างสรรค์" ประจำปีการศึกษา 2562

9 สิงหาคม 2562
เวลา 07:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 2,588
6

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

22 กรกฎาคม 2562
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,576
7

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

26 เมษายน 2562
เวลา 09:00:00
คณะวิทยาศาสตร์ 333
8

กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 17 "เทาเหลืองเกมส์"

27 มีนาคม 2562
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,064
9

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

19 มีนาคม 2562
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,586
10

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2561

8 พฤศจิกายน 2561
เวลา 15:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 2,161
11

เปิดโลกกิจกรรม และ ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

3 ตุลาคม 2561
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 761
12

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ"

23 สิงหาคม 2561
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,048
13

รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

17 สิงหาคม 2561
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 2,323
14

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

6 สิงหาคม 2561
เวลา 08:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,688
15

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561

16 กรกฎาคม 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 30
16

ลงทะเบียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"

12 กรกฎาคม 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 660
17

กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 16 "เทาเหลืองเกมส์"

30 เมษายน 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 240
18

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

26 เมษายน 2561
เวลา 09:00:00
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 350
19

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

23 เมษายน 2561
เวลา 09:00:00
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 202
20

เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560

9 เมษายน 2561
เวลา 08:30:00
กองพัฒนานักศึกษา 338
21

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

27 มีนาคม 2561
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 1,435
22

พิธีไหว้ครู "ประณตน้อมสักการะ ศิษย์คารวะมุทิตาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2560

21 กันยายน 2560
เวลา 08:00:00
องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 1,376
23

กิจกรรมสานสัมพันธ์จันทรา ปีการศึกษา 2560 "ลูกจันทรา ต้อนรับน้องใหม่ ถวายอาลัย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"

16 สิงหาคม 2560
เวลา 08:00:00
องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 2,324
24

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

30 มีนาคม 2560
เวลา 09:00:00
กองพัฒนานักศึกษา 882
25

การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่ 15 "แคฝรั่ง เกมส์ 2016"

20 มีนาคม 2560
เวลา 08:30:00
องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 917